Taustatietoa mediahyrrästä

« Takaisin mediahyrrän

Mediahyrrä on osallistavaa ja käytännönläheistä yhdessä tekemistä, menevää ja mukaansa tempaavaa toimintaa, jonka pyörteissä vahvistuvat niin lasten kuin aikuisten ymmärrys ja taidot median keskellä elämiseen.

Mediahyrrä on työvälinekokonaisuus, johon kuuluu:

Mediahyrrä auttaa kaikkia kasvattajia nivomaan mediakasvatusta varhaiskasvatus-, esiopetus- ja opetussuunnitelmien mukaiseen lapsia osallistavaan toimintaan niin perhepäivähoidossa, päiväkodeissa, esiopetuksessa, kouluissa kuin pienten lasten kerhotoiminnassakin.

Mediahyrrä-verkkotyökalun toimintaideoiden tarkoituksena on harjoitella ja vahvistaa taitoja, joita lapsi tarvitsee kohdatessaan mediasisältöjä ja alkaessaan käyttää erilaisia mediavälineitä. Monia taitoja voidaan harjoitella ilman varsinaisia mediavälineitä. Toivomme käyttäjien lisäävän Mediahyrrään toiminnallisia, lasten omaa ilmaisua ja elämysmaailmaa näkyväksi tekeviä ideoita ympäri maailman.

Toimintaideoiden hakuperusteena olevat aihealueet on jaettu taitojen ja toimijuuden ryhmiin, jotka perustuvat julkaisujen Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa (Stakes & Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke, 2008 materiaalilinkki tähän, vanha ok), Mediakasvatus esi- ja alkuopetuksessa (Kerhokeskus & Opetushallitus, 2009) sekä Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa (Kerhokeskus & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011) linjauksiin mediakasvatuksesta ja lasten mediataitojen vahvistamisesta.

MEDIATAIDOT
Mediataidot muodostuvat useista toisiinsa limittyvistä osa-alueista, jotka kehittyvät rinnakkain. Kasvattajan on hyvä tietoisesti erotella aihealueet toisistaan, jolloin lapsen jatkuvasti kehittyvän taitotason seuraaminen helpottuu ja on mahdollista kiinnittää huomiota oikeisiin teemoihin oikeaan aikaan. Mediataitojen eri aihealueiden kautta tavoitellaan lapsen mediasuhteen vahvistamista ja ohjaamista oikealle kasvupolulle.

MEDIATOIMIJUUS
Mediakasvatuksen laatu tulee näkyväksi osallisuuden kokemusten ja todellisten vaikutusmahdollisuuksien tarjoamisen myötä. Kattavalla ja suunnitelmallisella mediaopetuksella jokaisella lapselle voidaan tarjota tasa-vertaiset mahdollisuudet toimia nykypäivän mediaympäristössä. Tänä päivänä mediataidot voidaan nähdä osallisuutta tuottavina kansalaistaitoina, jotka ilmentävät toimintakulttuurin avoimuutta ja eettisyyttä.

 

Avainsanat